W sprawach o egzekucję z nieruchomości Komornik działa w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Świnoujściu.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Z uwagi na prewencję dotyczącą epidemii COVID-19 rekomendowaną przez Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie informuję, że z podległą mi kancelarią należy kontaktować się wyłącznie drogą mailową, telefonicznie, bądź za pośrednictwem korespondencji listowej.
Interesanci bezpośrednio w kancelarii nie będą przyjmowani.

→ e-mail: swinoujscie.maslak-pietka@komornik.pl
→ tel: 91 321 06 82, 503 040 525
→ wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski SA : 09 1050 1520 1000 0092 3745 9269.